Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Các doanh nghiệp không nên “vắt chanh bỏ vỏ”

Công đoàn -    Văn Thắng - Việt Lâm
Hiện nay có tình trạng khá phổ biến là CNLĐ độ tuổi ngoài 40, đặc biệt là LĐ nữ và LĐ trong các DN ngoài nhà nước rơi vào tình huống phải nghỉ việc vì sức ép năng suất, do định mức LĐ cao. Bên cạnh đó, có không ít DN tìm nhiều cách để chấm dứt sử dụng LĐ trung niên, như giao kết nhiều HĐLĐ ngắn hạn và chấm dứt khi hết hạn, tạo cớ...

Độc giả bình luận