Bảo Thanh khẳng định 'Vụ tin nhắn thả thính không thể làm gia đình đổ vỡ'

Giải trí -    Dung Hà
Lên tiếng chính thức về tin nhắn thả thính diễn viên Việt Anh, diễn viên Bảo Thanh khẳng định diễn viên Việt Anh chỉ là đồng nghiệp bình thường. Cô cũng khẳng định 'Vụ tin nhắn với Việt Anh không thể làm gia đình tôi đổ vỡ'.

Độc giả bình luận