Kỹ sư điện bỏ nghề về nuôi chim thu nhập 70 triệu/tháng

Thời sự -    Nguyễn Hà - Phạm Dung
Tốt nghiệp ngành công nghệ điện tử, Trường Cao đẳng Công nghiệp nhưng sau khi ra trường, anh Ngô Quang Hùng ở Quế Võ Bắc Ninh quyết định về quê nuôi chim bồ câu Pháp. Công việc mang lại thu nhập ổn định cho gia đình anh, với mức thu từ 60 đến 70 triệu/tháng.

Độc giả bình luận