Samsung sắp ngừng bán laptop ở Châu Âu

Samsung sắp ngừng bán laptop ở Châu Âu

Samsung sẽ ngừng bán tất cả các loại laptop của mình ở Châu Âu do “nhu cầu của thị trường” theo nguồn tin công ty này gửi cho trang PC Adviser.