Infographic: Hiroshima - Nagasaki những ngày tháng kinh hoàng

Thế giới -    Văn Thắng
Đúng 72 năm trước, Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima, mở ra chương đau thương và đen tối trong lịch sử nhân loại. Những gì đã xảy ra mãi mãi đeo đẳng nước Nhật và thế giới.

Độc giả bình luận